Zysk operacyjny wyniósł 31,6 mln zł wobec 25,15 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk EBITDA wyniósł 45,5 mln zł wobec 34,8 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej. Skorygowana skonsolidowana EBITDA wyniosła 50,6 mln zł, tj. o 31% r/r, natomiast skorygowany zysk brutto wzrósł o 33% do 36 mln zł. Koszty programów motywacyjnych stanowiące główną kwotę różnicy między wynikami skorygowanymi, a nieskorygowanymi wyniosły w roku 2023 4,9 mln zł (w roku 2022: 3 mln zł), podano.

Skonsolidowane GMV sklepów (z wyłączeniem sklepów partnerów) wzrosło z 7,4 mld zł do 8,5 mld zł, notując dynamikę na poziomie 15%, a GMV Omnichannel - wzrosło z 8,2 mld zł do 9,5 mld zł, tj. o 16%. Wzrost jest wynikiem dalszego wzrostu wartości zamówień realizowanych przez merchantów na platformach Grupy Shoper. Wskaźnik miesięcznych powtarzalnych przychodów (MRR) osiągnął na koniec okresu objętego niniejszym sprawozdaniem 3 mln zł, tj. o 12% więcej r/r.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 152,6 mln zł w 2023 r. wobec 123,29 mln zł rok wcześniej.

Najwyższe przychody w historii

"W minionym roku nasze przychody były najwyższe w historii i wyniosły 152,6 mln zł. W porównaniu do roku 2022 zwiększyły się aż o 24%. Rosnąca efektywność biznesu przełożyła się na szybki wzrost skorygowanego wzrostu EBITDA. W 2023 wyniósł on 50,6 mln zł i był wyższy o 31% niż w poprzednim roku. Rentowność Grupy Shopera osiągnęła poziom 33% co pozycjonuje nas jako jedną z najbardziej efektywnych platform e-commerce w Europie" - napisał prezes Marcin Kuśmierz w liście do akcjonariuszy dołączonym do raportu.

"Nasz sukces jest efektem doskonałej współpracy z klientami wykorzystującymi Platformę Shoper do prowadzenia sprzedaży internetowej. Cyklicznie wprowadzane innowacje funkcjonalne czy nowe usługi wspierające sprzedaż spowodowały, że nasi klienci, również w 2023, szybko zwiększali skalę swojej działalności. To przełożyło się na rekordową wartość wygenerowanej sprzedaży za pośrednictwem Platformy Shoper, która w ubiegłym roku sięgnęła 9,5 mld zł, rosnąc o 16% r/r (GMV Omnichannel)" - dodał.

Spółka podała też, że przychody Grupy Shoper w IV kw. osiągnęły rekordowy poziom 43,6 mln zł, co oznacza wzrost o 19% r/r. Skorygowana skonsolidowana EBITDA osiągnęła 15,1 mln zł, tj. o 18% więcej r/r, a skorygowany zysk przed opodatkowaniem (brutto) oraz netto wzrosły odpowiednio o 20% (do 11,8 mln zł) i 32% (do 10,3 mln zł). Skonsolidowane GMV sklepów (z wyłączeniem sklepów partnerów) wzrosło z 2,2 mld zł do 2,6 mld zł, notując dynamikę 22%, a GMV Omnichannel - wzrosło z 2,4 mld zł do 3 mld zł, tj. o 26%.

Zmiana modelu współpracy z home.pl

"W związku ze zmianą modelu współpracy z home.pl klienci home.pl korzystający dotychczas z usług sklepu internetowego Shoper w modelu private zostali przeniesieni (zmigrowani) na platformę Shoper. W związku z tym od listopada 2023 roku do GMV Shoper wliczane jest GMV sklepów klientów home.pl. Wartości GMV oraz wskaźników Take Rate z wyłączeniem efektów migracji sklepów z home.pl wyniosły: GMV Sklepów: 2,4 mld zł, Take rate sklepów:1,78%, GMV Omnichannel: 2,8 mld zł, Take rate Omnichannel: 1,55%. Koszty programów motywacyjnych stanowiące główną kwotę różnicy między wynikami skorygowanymi a nieskorygowanymi wyniosły w IV kw. 2023 r. 1,2 mln zł (w IV kwartale 2022 roku: 1,4 mln zł)" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 26,06 mln zł wobec 18,48 mln zł zysku rok wcześniej, a skorygowany zysk netto wyniósł odpowiednio 31,12 mln zł wobec 22,18 mln zł.

Shoper to właściciel najpopularniejszej w Polsce platformy pod tą samą nazwą (Shoper) dla rynku e-commerce, sprzedawanej w modelu SaaS (software as a service). Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w lipcu 2021 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)