Zysk operacyjny wyniósł 5,54 mln zł wobec 5,91 mln zł zysku rok wcześniej. 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 10,53 mln zł w III kw. 2016 r. wobec 9,92 mln zł rok wcześniej.

W okresie I-III kw. 2016 r. spółka miała 11,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 41,23 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 33,21 mln zł w porównaniu z 67,15 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie I-III kw. 2016 r. wyniósł 9,04 mln zł wobec 19,94 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Private Equity Managers S.A. to grupa kapitałowa wyspecjalizowana w zarządzaniu różnymi klasami aktywów, w tym w funduszach venture capital. Fundusze inwestycyjne, których portfelami inwestycyjnymi zarządzają podmioty z grupy inwestują przede wszystkim w szybko rosnące spółki z sektora technologicznego z regionu CEE, Turcji, Rosji, Niemiec i innych krajów Europy Zachodniej. Spółka jest notowana na GPW od kwietnia 2015 r.

(ISBnews)