statystyki

Bankowość

EURIBOR

wróć do działu: Bankowość »

EURIBOR (ang. Euro Interbank Offered Rate) - rynkowa stopa procentowa depozytów oferowanych na rynku międzybankowym w strefie euro. po jakiej banki udzielają pożyczek w strefie euro na rynku międzybankowym. Stopa EURIBOR ustalana i publikowana jest we wszystkie dni robocze przez EBF - Europejską Federację Bankową w Brukseli. Jest to średnia z ofert 57 najwiekszych banków strefy euro.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty