statystyki

Giełda

Akcje aportowe

wróć do działu: Giełda »

Akcje aportowe – akcje pokryte aportem (wkładem niepieniężnym). Do czasu zatwierdzenia przez WZ sprawozdania finansowego za rok obrotowy, w którym nastąpiło pokrycie akcji aportowych, są one akcjami imiennymi. W tym czacie akcje nie mogą być sprzedane ani zastawione. Do czasu pełnego pokrycia, akcje aportowe pozostają w spółce jako zabezpieczenie ewentualnych roszczeń z tytułu odszkodowań za nienależyte wykonanie zobowiązań aportowych. W przypadku spółek publicznych zasada imienności akcji aportowych i ich zatrzymania w spółce na poczet procesu odszkodowawczego nie mają zastosowania.

Zobacz też

Prawo dla specjalisty