statystyki

Giełda

Dzień prawa do dywidendy

wróć do działu: Giełda »

Dzień prawa do dywidendy – Dzień w którym inwestor musi posiadać akcje zapisane na koncie w KDPW aby być uprawnionym do dywidendy wypłacanej przez spółkę. Dzień w którym przysługuje Prawo do dywidendy, jak również wielkość dywidendy uchwalane są przez walne zgromadzenie akcjonariuszy.

Ponieważ rozliczanie transakcji na rynku akcji GPW trwa 3 dni robocze, aby zachować prawo do dywidendy, powinno się posiadać akcje na zakończenie dnia, 3 sesje giełdowe wcześniej.

Po ustaleniu prawa do dywidendy, na następnej sesji kurs akcji na giełdzie oznaczony zostaje symbolem ”bd” – bez dywidendy, kurs odniesienia zaś (z sesji poprzedniej) zostaje skorygowany o wielkość dywidendy.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty