statystyki

Giełda

Współczynnik korygujący

wróć do działu: Giełda »

Współczynnik korygujący - współczynnik korygujący we wzorach na obliczenie wartości poszczególnych indeksów giełdowych ma na celu neutralizację zmian wielkości kapitalizacji giełdy np.:

  • zmian w składzie portfela indeksu,
  • wypłaty dywidendy.

Współczynnik korygujący oblicza się według wzoru:

M(t)+Q(t)-Z(t)
K(t) = ----------------- * K(t-1)
M(t)

gdzie:

K(t) – współczynnik korygujący na sesji "t",
M(t) - kapitalizacja portfela indeksu na sesji "t" przed modyfikacją,
Q(t) - wartość pakietów uczestników wpisywanych na listę indeksu
Z(t) - wartość pakietów uczestników usuwanych z listy indeksu.
K(t-1) - dotychczasowa wartość współczynnika korygującego (z poprzedniej sesji)

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty