Definiuje się go jako iloraz wielkości sprzedaży i wielkości zapasów.

Gdzie:

Zobacz też: