Zlecenie Peg, jest to zlecenie z ruchomym limitem (sprzedaży lub kupna), tzw. kursem referencyjnym. Kursem referencyjnym jest najlepsze zlecenie po tej samej stronie arkusza zleceń, co zlecenie Peg. Dla zlecenia kupna, jest to kurs zlecenia z najwyższym limitem ceny, dla zlecenia sprzedaży, jest to kurs aktualnego zlecenia z najniższym limitem sprzedaży w arkuszu zleceń.

Podczas, gdy kurs akcji idzie w górę, i inwestorzy składają zlecenia z coraz wyższymi limitami kupna, automatycznie limit zlecenia Peg przesuwa się wraz z limitem zlecenia po najwyższej cenie. I odwrotnie, w przypadku zlecenia sprzedaży.

W zleceniu peg można zawrzeć też dodatkowy limit ograniczający ruch kursu referencyjnego. Po przekroczeniu tego limitu, zlecenie przestaje być aktywne. Ten dodatkowy limit ogranicza możliwość zawarcia zlecenia po kursie, który nie jest już atrakcyjny dla inwestora. Po powrocie kursu referencyjnego poniżej tego limitu (dla zlecenia kupna), lub powyżej (dla zlecenia sprzedaży), zlecenie Peg zostaje ponownie aktywowane.

Zobacz też:

Reklama