Zapasy, są to środki obrotowe, służące do zachowania ciągłości procesów produkcji i dystrybucji.

Do zapasów zalicza się:

  • materiały,
  • półprodukty i produkty w toku,
  • wyroby gotowe,
  • towary,
  • zaliczki na dostawy,
  • nieruchomości przeznaczone do sprzedaży.

Zobacz też: