ZPUE to Grupa Kapitałowa z sektora przemysłu elektromaszynowego, produkująca urządzenia służące do przesyłu i rozdziału energii elektrycznej. Dodatkowo firma prowadzi także działalność handlową w zakresie materiałów do budowy sieci i urządzeń elektroenergetycznych oraz zajmuje się kompleksową realizacją inwestycji w zakresie dostaw i montażu oraz uruchomienia urządzeń i instalacji elektroenergetycznych.

Grupa Kapitałowa ZPUE produkuje:

  • rozdzielnice średniego napięcia,
  • rozdzielnice niskiego napięcia,
  • kontenerowe stacje transformatorowe,
  • słupowe stacje transformatorowe,
  • wyłączniki, rozłączniki i odłączniki średniego napięcia,
  • konstrukcje energetyczne,
  • obudowy i złącza kablowo-pomiarowe.

ZPUE dostarcza swoje wyroby do zakładów energetycznych (dystrybutorów energii), zakładów przemysłowych, obiektów użyteczności publicznej, wykonawców robót elektrycznych, hurtowni urządzeń elektrycznych.

Reklama

Od sierpnia 2000 roku spółka ZPUE jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.