statystyki

Rachunkowość

Koszty stałe

wróć do działu: Rachunkowość »

Koszty stałe – są to koszty przedsiębiorstwa, których nie da się zmienić w krótkim okresie bez wprowadzenia radykalnych zmian w firmie, a ich wysokość nie zależy od wielkości produkcji.

Dobrym przykładem kosztów stałych jest amortyzacja budynków fabrycznych lub koszt ich dzierżawy.

Inne koszty stałe to np.:

  • wynagrodzenia pracowników,
  • koszty sprzedaży,
  • koszty ogólnego zarządu,
  • odsetki od zadłużenia.

Czas obniżenia kosztów stałych jest różny w zależności od ich charakteru.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty