statystyki

Rachunkowość

Wynik finansowy brutto

wróć do działu: Rachunkowość »

Wynik finansowy brutto - wynik na działalności gospodarczej powiększony o różnicę między zrealizowanymi zyskami nadzwyczajnymi a poniesionymi stratami nadzwyczajnymi. Wynik finansowy brutto może wystąpić w postaci zysku brutto lub straty brutto.

Zobacz też:

Prawo dla specjalisty