Wynik z tytułu odsetek wyniósł 16 319 mln euro wobec 14 362 mln euro rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 5 110 mln euro wobec 4 733 mln euro rok wcześniej.

Aktywa razem banku wyniosły 1 339,38 mld euro na koniec I poł. 2015 r. wobec 1 188,17 mld euro na koniec I poł. 2014 r.

Banco Santander to pierwszy bank w strefie euro i 11. na świecie pod względem kapitalizacji. Jest notowany na GPW od grudnia 2014 r. Jest też głównym akcjonariuszem Banku Zachodniego WBK.