Ministerstwo przedsiębiorczości i technologii przypomina, że trzy największe agencje Fitch, Moody's i S&P utrzymały niedawno swoje oceny ratingu Polski. Zauważono, że w skali stosowanej przez S&P i Fitch ocena naszego kraju utrzymała się na poziomie "A-", co jest siódmą pozycją w 24-stopniowej skali. Wg Moody’s nasz rating to "A2" (6 ocena w 19 stopniowej skali). Wszystkie agencje perspektywę swoich ocen określają jako stabilną.

"Agencja ratingowa Moody’s we wtorkowej nocie dotyczącej perspektyw sytuacji gospodarczej w Polsce wskazała możliwe działania rządu, które mogą mieć w przyszłości negatywny wpływ na profil kredytowy naszego kraju. Ratingi dla Polski nie uległy natomiast zmianie. Należy podkreślić, że Moody's, mimo negatywnej oceny wskazanych działań w zakresie polityki gospodarczej, nie przewiduje naruszenia reguły wydatkowej, ani regulacji unijnych w zakresie nadmiernego deficytu" - komentuje MPiT.

Według ministerstwa, w kontekście pogarszania się światowej koniunktury oraz wezwań do uruchomienia, tam gdzie to możliwe, stymulacji fiskalnej, kluczowym zagadnieniem jest efektywne wykorzystanie przestrzeni fiskalnej przez poszczególne państwa. Zdaniem resortu Polska, z planowanym na 2020 r. zrównoważonym budżetem, taką przestrzeń ma i nawet w ocenie Moody’s proponowane działania nie powinny wyczerpać jej potencjału.

"W ocenie Moody's kluczowe znaczenie dla perspektyw polskiej gospodarki ma długookresowy efekt podażowy (sugerowane ograniczenie inwestycji), w mniejszym stopniu zaś podtrzymanie bieżącej koniunktury. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na podjęte w ostatnim okresie działania polityki strukturalnej, które służą podniesieniu potencjału polskiej gospodarki" - czytamy w komentarzu.

MPiT wymienia np. funkcjonującą w pełnej skali od 2018 roku ulge B+R, która pozwala każdemu przedsiębiorcy korzystać z dodatkowego odliczenia kosztów działalności badawczo-rozwojowej od podstawy opodatkowania w wysokości 100 proc. kosztów kwalifikowanych (do 150 proc. w centrach badawczo-rozwojowych).

Dodano, że wprowadzona została także ulga IP Box, która obniża do 5 proc. stawkę podatku CIT i PIT dla dochodów uzyskiwanych z praw własności intelektualnej przez ich właścicieli, współwłaścicieli, użytkowników lub korzystających na podstawie umowy licencyjnej.

"Odnosząc się do oceny Moody’s należy również zwrócić uwagę na spadek dynamiki inflacji obserwowany w Polsce w ostatnich miesiącach. Wraz ze światowym spowolnieniem, które skutkuje ograniczeniem presji zewnętrznej (spadek cen surowców, energii, żywności), powinno to pozwolić na utrzymanie w ryzach tempa wzrostu cen oraz wysokiej konkurencyjności polskich przedsiębiorstw" - uważa ministerstwo.

Odnosząc się do kwestii zmian w sądownictwie, resort wskazał na zmiany, jakie dokonują się w zakresie postępowań w sprawach gospodarczych. Poinformowano, że 11 listopada 2019 r. wejdzie w życie nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, która ma usprawnić postępowania.

"To z kolei przyczyni się do zwiększenia, szeroko rozumianego, bezpieczeństwa biznesu. Nowe przepisy pozwolą m.in. na wspólne planowanie postępowania przez przedsiębiorców i sąd, wyznaczanie rozpraw w nieodległych terminach oraz dowartościowanie dowodów" - zauważono.

We wtorkowej nocie agencja ratingowa Moody's oceniła, że polityka gospodarcza Prawa i Sprawiedliwości oraz kontynuacja obecnego kierunku zmian w systemie sądownictwa jest negatywna dla profilu kredytowego Polski. Agencja oszacowała deficyt strukturalny, bez dochodów jednorazowych, na 3 proc. PKB w 2020 r.

Agencja prognozuje, że deficyt sektora finansów publicznych w 2020 r. wyniesie, bez uwzględnienia wypłaty 13. emerytury, 0,6 proc. PKB. Rząd prognozuje deficyt na poziomie 0,3 proc. PKB z uwzględnieniem dodatkowych jednorazowych dochodów. Zgodnie z założeniami rządu bez tych źródeł dochodów deficyt wyniesie 1,3 proc. PKB. Uwzględniając w wyliczeniach wypłatę 13. emerytury w 2020 r. deficyt wyniesie w przyszłym roku w Polsce, według Moody's, ok. 1 proc. PKB.

>>> Czytaj też: PPK w dużych firmach. Zawarto już 2296 umów