Minister Jurgiel uczestniczył w XV Forum Spółdzielczości Mleczarskiej, który odbywa się w Serocku pod Warszawą. Podkreślił, że tegoroczne obrady odbywają się w dobrej atmosferze, bo także w dobrej kondycji jest mleczarstwo. Jednak - jak mówił podczas czwartkowej konferencji prasowej, ważne jest, by w momentach kryzysowych - a taki był na rynku mleka dwa lata temu - Komisja Europejska - miała odpowiednie instrumenty do łagodzenia skutków załamania się rynku i spadku dochodów branży oraz rolników.

Komisarz ds. rolnictwa UE Phil Hogan, który był gościem Forum, zapewnił, że mleczarstwo dla UE jest ważnym sektorem i jego priorytetem jest zapewnienie producentom mleka właściwych narzędzi, by mogli skutecznie konkurować.

Hogan, pytany przez dziennikarzy, co KE zamierza zrobić z dużymi zapasami mleka w proszku, jakie zostały zgromadzone w wyniku unijnej interwencji, nie udzielił jasnej odpowiedzi. Stwierdził, że o tym problemie trzeba myśleć już dzisiaj, tak by ewentualna sprzedaż na rynku nie zachwiała kondycją mleczarzy. KE w ramach interwencji skupiła 380 tys. ton mleka w proszku.

Minister Jurgiel poinformował, że dyskusja na Kongresie dotyczyła także priorytetów Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r. "Dla Polski kluczowe jest, aby nowe rozwiązania zapewniały równe warunki konkurencji na jednolitym rynku i były zgodne z traktatową zasadą równego traktowania obywateli UE" - powiedział Jurgiel.

Reklama

Zdaniem Jurgiela "wysokość budżetu powinna gwarantować pełną wspólnotowość tej polityki w wymiarze finansowym". Konieczne jest więc utrzymanie co najmniej dotychczasowego wymiaru finansowego WPR w relacji do PKB UE-27. Jednocześnie, tak jak dotychczas Wspólna Polityka Rolna powinna być finansowana wyłącznie ze budżetu unijnego.

Polska uważa, że konieczne są pewne niezbędne dostosowania WPR na okres po 2020 roku, ale przeprowadzone one powinny być bez kolejnej głębokiej rekonstrukcji tej polityki.

Komisarz Hogan powiedział, że KE w listopadzie br. przedstawi propozycje, nad którymi rozpocznie się dyskusja. Dodał, że do WPR będzie wprowadzone więcej elementów prośrodowiskowych. Opowiedział się także za jej uproszczeniem.

Koniunktora na rynku mleka oceniana jest jako dobra. Według unijnych prognoz w najbliższych dziesięciu latach spożycie i produkcja mleka i jego przetworów nadal będzie rosnąć o 1,8 proc. rocznie, tj. o ok. 16 mln ton ekwiwalentu mleka.

W 2016 r. wyprodukowano w Polsce 12,86 mld litrów mleka, w tym roku eksperci prognozują, że produkcja wyniesie 13,32 mld l i będzie o 3,5 proc. większa niż rok wcześniej. Polska jest czwartym producentem mleka w Europie po Niemczech, Francji i Wielskiej Brytanii i 12. w świecie. Produkcja mleka w Polsce stanowi 1,7 proc. produkcji światowej, 8,3 proc. - unijnej i 15,6 proc. krajowej produkcji rolnej.(PAP)

autor: Anna Wysoczańska

edytor: Anna Mackiewicz