Konsensus rynkowy wynosił 0,8 proc. spadku m/m w ujęciu realnym.

W ujęciu rocznym odnotowano wzrost o 6,5 proc. w ujęciu realnym i wzrost o 7,7 proc. w ujęciu nominalnym.