W poniedziałek Ministerstwo Finansów opublikowało wstępne dane o zadłużeniu Skarbu Państwa na koniec maja 2021 r. Wynika z nich, że zadłużenie na koniec maja 2021 r. wyniosło ponad 1,125 bln zł, co oznacza wzrost o 3,3 mld zł, czyli o 0,3 proc. w porównaniu do kwietnia.

Wartość długu krajowego wyniosła ok. 854,3 mld zł, a długu w walutach obcych - ok. 271,2 mld zł. Dług w walutach obcych stanowił więc na koniec maja 24,1 proc. całego długu SP.

W kwietniu zadłużenie Skarbu Państwa wynosiło 1,122 bln zł.

Reklama