"Presja inflacyjna będzie mniejsza, bo pomimo bezrobocia na bardzo niskim poziomie, myślę, że presja płacowa będzie coraz mniejsza i to spowoduje, że będzie niższa inflacja. Ceny ropy będą spadały, co też będzie miało wpływ. Myślę więc, że inflacja będzie stabilna, z tendencją spadkową" - powiedział Kościński w Sygnałach Dnia w radiowej Jedynce.

Według wstępnych danych GUS, inflacja konsumencka wyniosła 3,2% w ujęciu rocznym w marcu 2021 r.

Pod koniec marca prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński napisał, że inflacja może kształtować się w pobliżu 3% od II kwartału br., głównie z uwagi na czynniki regulacyjne, globalny wzrost cen ropy naftowej, efekty bazy na cenach paliw. Podkreślał jednocześnie, że inflacja pozostanie w paśmie odchyleń od celu banku centralnego (2,5% +/- 1 pkt proc.).

Jak wynika z centralnej ścieżki projekcji inflacyjnej NBP inflacja konsumencka wyniesie 3,1% w 2021 r., po czym spowolni do 2,8% r/r w 2022 r. i wyniesie 3,2% w 2022 r. (wobec 3,4% w ub.r.).