W związku z tym resort planuje nowelizację ustawy o dozorze technicznym oraz ustawy o transporcie kolejowym.

Wiceminister wyjaśnił PAP, że projekt nowelizacji przewiduje dopisane do kompetencji Transportowego Dozoru Technicznego urządzeń do przewozu osób lub rzeczy poruszających się po jednej szynie (tzw. monorail) lub na poduszkach powietrznych lub magnetycznych.

"Ponieważ tego typu technologie są w Polsce niestosowane i nieznane, chcemy stworzyć warunki dla tych, którzy zechcą je zastosować, a takie sygnały od samorządu były przekazywane, że rozważają możliwość realizacji transportu zbiorowego przy pomocy tego typu technologii" - powiedział Bittel.

Reklama

"Po to, żeby to umożliwić, chcemy aby to właśnie zarządzający transportem zbiorowym na swoim terenie, organizator, razem z firmami, które się na tym znają, mogli stworzyć taką dokumentację, która będzie poddana ocenie przez Transportowy Dozór Techniczny i będzie mogła być wtedy realizowana" - dodał.

Bittel powiedział, że sygnały jakie resort dostawał od samorządów dotyczyły planów budowy urządzeń do przewozu osób poruszających się po jednej szynie.

Jak wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, planowany termin przyjęcia przez rząd projektu to czwarty kwartał tego roku.