Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 0,1% spadku w ujęciu kwartalnym. W ujęciu rocznym, PKB wyrównany sezonowo wzrósł o 0,1% w IV br. w strefie euro oraz wzrósł o 0,2% w całej UE. Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 0,0% wzrostu w tym ujęciu.