"Z satysfakcją przyjąłem decyzję Komisji Europejskiej dot. przekazania 700 tys. euro dla organizacji międzynarodowych i humanitarnych na pomoc dla migrantów na granicy po stronie Białorusi. Traktuję to jako odpowiedź na apel MSW Polski, Austrii, Litwy, Łotwy i Estonii wzywający do podjęcia natychmiastowych działań przez te organizacje" - napisał w środę na Twitterze szef MSWiA.

Minister spraw wewnętrznych Mariusz Kamiński wystosował w piątek wraz ze swoimi odpowiednikami z Litwy, Łotwy, Austrii i Estonii list do organizacji międzynarodowych i pozarządowych. List zaadresowano do Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. uchodźców (UNHCR), Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF), Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (IOM), Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża oraz Lekarzy Bez Granic. Jego kopię otrzymała również odpowiadająca za sprawy wewnętrzne komisarz Unii Europejskiej Ylva Johansson.

"W celu uniknięcia tragedii i zapobieżenia kryzysowi humanitarnemu na terytorium Białorusi wzywamy Państwa do podjęcia współpracy z władzami białoruskimi i innymi zainteresowanymi stronami w celu zorganizowania pomocy humanitarnej i medycznej dla osób, których przyjazd na terytorium tego kraju został zorganizowany przez białoruskie władze" – zaapelowali w liście ministrowie.

Reklama

W liście podkreślono, że kryzys na wschodnich granicach UE jest "sztucznie kreowany przez białoruski reżim w celu wywarcia politycznej presji na UE i jej państwa członkowskie". "W ostatnich miesiącach władze białoruskie zachęcały obywateli państw trzecich do przyjazdu na Białoruś, wydawały im wizy turystyczne, sprowadzały ich w pobliże granicy Białorusi z Unią Europejską i zmuszały ich do nielegalnego przekraczania granicy i przechodzenia na terytorium Łotwy, Litwy i Polski" – przypominają europejscy ministrowie.

Zwrócili także uwagę na to, że nadchodzący sezon zimowy i związane z nim pogarszające się warunki pogodowe stwarzają "wysokie ryzyko dla osób odbywających te niebezpieczne podróże". Zapewniają, że "tam, gdzie to możliwe, Łotwa, Litwa i Polska dostarczają na swoich terytoriach natychmiastową pomoc humanitarną i medyczną potrzebującym jej osobom".

"Konieczne jest, aby organizacje międzynarodowe i pozarządowe pomogły migrantom w powrocie do ich krajów pochodzenia, udzieliły im niezbędnego wsparcia i podjęły aktywne działania w celu zapobieżenia napływowi nielegalnej migracji na wschodnią granicę UE" - piszą dalej ministrowie. Wzywają do "aktywnego udziału w dostarczaniu obiektywnych i prawdziwych informacji zarówno na Białorusi, jak i w krajach pochodzenia migrantów".

Oprócz Kamińskiego, pod pismem podpisały się minister spraw wewnętrznych Litwy Agne Bilotaite i Łotwy - Marija Golubeva oraz szefowie MSW Estonii - Kristian Jaani i Austrii - Karl Nehammer.