Rzecznik rządu w Poranku Rozgłośni Katolickich Siódma-Dziewiąta był pytany czy są szanse by Polska w tym roku otrzymała jakiekolwiek pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy.

"Ja tu nie jestem szczególnym optymistą, ponieważ Komisja Europejska te negocjacje przeciąga, pomimo jasnych deklaracji z naszej strony, pomimo naszych zapewnień. Niestety mam takie przekonanie, że te działania, które są w tej chwili podejmowane mogą doprowadzić do przeciągnięcia się poza obecny rok dyskusji o KPO" - powiedział Müller. przypomniał, że Polska deklaruje reformę systemu dyscyplinarnego.

Jak ocenił, w KE czasami panują podwójne standardy pod kątem deklaracji. "Niektóre kraje wystarczy, że coś deklarują, a w przypadku drugich - że takie rzeczy nie wystarczają. Przykro mi to mówić, ale mam wrażenie, że coraz częściej w Brukseli jest więcej polityki niż takiego globalnego spojrzenia na UE, jej funkcjonowanie, jej priorytety oraz zagrożenia, które wynikają z tego co się dzieje np. na Wschodzie" - zaznaczył Müller.

Reklama

Przyjęcie KPO przez Komisję Europejską jest konieczne, by Polska otrzymała pieniądze z Funduszu Odbudowy. Polska ma mieć do dyspozycji ok. 58 mld euro.

KPO koncentruje się na pięciu szerokich blokach tematycznych (komponentach): odporność i konkurencyjność gospodarki, zielona energia i zmniejszenie energochłonności, transformacja cyfrowa, efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia oraz zielona, inteligentna mobilność.

Na realizację celów przyjętych w KPO do sierpnia 2026 r. planuje się wydanie całej dostępnej dla Polski w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności sumy środków bezzwrotnych w wysokości ponad 23 mld euro. Resort funduszy i polityki regionalnej podaje, że zakres wskazanych w ramach KPO reform wymaga również dodatkowego wsparcia z części zwrotnej dla zwiększenia szybkości odbudowy oraz wzmocnienia konkurencyjności polskiej gospodarki. W momencie składania KPO do Komisji Europejskiej Polska wnosiła o ponad 11 mld euro z części pożyczkowej. Łącznie w ramach KPO zaplanowano wydatkowanie ponad 35,5 mld euro.