W komunikacie podano, że, że brytyjski organ nadzoru Financial Conduct Authority (FCA) ogłosił w piątek, że całkowitemu zaprzestaniu ulegnie opracowywanie wskaźników referencyjnych takich jak LIBOR CHF i LIBOR EUR - z końcem 2021 r. (wszystkie terminy) oraz LIBOR GBP i LIBOR JPY (wybrane terminy) - z końcem 2021 r. i LIBOR USD (wybrane terminy) - z dniem 30 czerwca 2023 r.

Dodano, że komunikat FCA, stanowi podstawę do ewentualnego podjęcia działań przez Komisję Europejską w celu wyznaczenia zamiennika dla wybranych wskaźników referencyjnych z rodziny LIBOR na mocy prawa Unii.

“Organ nadzoru oczekuje również od podmiotów nadzorowanych stosujących wskaźniki referencyjne z rodziny LIBOR niezwłocznego rozpoczęcia działań mających na celu poinformowanie klientów posiadających umowy, instrumenty finansowe oraz jednostki funduszy inwestycyjnych, w których stosowane są ww. wskaźniki referencyjne, o planowanym zaprzestaniu opracowywania tych wskaźników i wynikających z tego tytułu konsekwencjach” - wskazano w komunikacie.

Jak poinformował UKNF, w odniesieniu do wybranych kluczowych terminów LIBOR GBP, LIBOR JPY, oraz LIBOR USD FCA poinformował, że rozważa podjęcie działań nadzorczych mających na celu nakazanie administratorowi odpowiedzialnemu za opracowywanie wskaźników referencyjnych z rodziny LIBOR, publikacji tzw. “syntetycznego” wskaźnika referencyjnego w celu umożliwienia rynkowi finansowemu wygaszenie portfela umów i produktów stosujących te wskaźniki.