Decyzja ta jest zgodna z oczekiwaniami rynku.

"Komitet dąży do osiągnięcia maksymalnego zatrudnienia i inflacji na poziomie 2% w dłuższym okresie. Dla wsparcia tych celów Komitet postanowił podnieść docelowy przedział stopy funduszy federalnych do 2-1/4 do 2-1/2 procent i przewiduje, że właściwe będą dalsze podwyżki tego przedziału. Ponadto, Komitet będzie kontynuował zmniejszanie swoich udziałów w skarbowych papierach wartościowych i agencyjnych dłużnych i papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką, jak opisano w Planach zmniejszenia wielkości bilansu Rezerwy Federalnej, które zostały opublikowane w maju. Komitet jest mocno zaangażowany w powrót inflacji do celu, jakim jest 2%" - czytamy w komunikacie

"Wojna Rosji z Ukrainą powoduje ogromne ludzkie i ekonomiczne trudności. Wojna i związane z nią wydarzenia wywierają dodatkową presję na wzrost inflacji i wpływają na globalną aktywność gospodarczą. Komitet zwraca szczególną uwagę zwraca uwagę na ryzyko inflacyjne" - dodano.

(ISBnews)