Marża na pokrycie kosztów stałych jest pojęciem bardzo podobnym do zysku brutto ze sprzedaży. Różnica pomiędzy tymi pojęciami polega na tym, że marża na pokrycie kosztów stałych uwzględnia jedynie koszty zmienne, natomiast zysk brutto ze sprzedaży może także uwzględniać rozliczaną część stałych kosztów ogólnych.

Zobacz też: