Historia kredytowa gromadzona jest w specjalnej instytucji utworzonej przez banki BIK i przechowywana przez okres 5 lat.

Zobacz też: