Aktualizacja identyfikatorów dokonywana jest po każdej zmianie podziału terytorialnego kraju. Po każdej aktualizacji opracowywane jest rozporządzenie wprowadzające zmiany do załącznika.

System TERC zbudowany jest według hierarchicznej numeracji gdzie:

X XX XX XX XX X
region województwo podregion powiat gmina typ gminy

Zobacz też: