Do obliczania marży operacyjnej brany jest zysk operacyjny (EBIT).

Marża operacyjna wyrażona jest wzorem:

gdzie:

Żeby firma mogła spłacać koszty stałe swojej działalności, wymagany jest wysoki poziom marży operacyjnej.

Jeżeli poziom tego wskaźnika jest na wysoki poziomie może to świadczyć o silnej marce spółki oraz umiejętności utrzymywania kosztów zmiennych na niskim poziomie.

Spadek wartości wskaźnika może świadczyć o złej polityce cenowej firmy lub o niekontrolowanym wzroście kosztów. Innym wytłumaczeniem spadku marży operacyjnej może być pojawianie się na rynku konkurencji, która zaczyna prowadzić wojnę cenową.

Zobacz też: