Indeks tworzony jest na bazie ankiety kierowanej do inwestorów instytucjonalnych oraz indywidualnych. Crash Confidence Index odwzorowuje procent inwestorów dla których w ciągu pół roku, prawdopodobieństwo krachu na rynku akcji w USA jest mniejsze niż 10 proc.

Im wartość indeksu jest wyższa tym mniejsza jest wiara inwestorów w nadchodzący krach na giełdzie, co oznacza spadek liczby inwestorów z pesymistycznym nastawieniem do rozwoju sytuacji na amerykańskiej giełdzie.