Jak informuje GUS, w grudniu 2020 r. z noclegów w turystycznych obiektach noclegowych skorzystało tylko 450,1 tys. turystów, w tym 403,9 tys. turystów krajowych i 46,2 tys. turystów zagranicznych. W porównaniu z analogicznym miesiącem 2019 r. liczba turystów ogółem była niższa o 80,4 proc., przy czym liczba turystów krajowych była mniejsza o 77,3 proc., a turystów zagranicznych - o 91,1 proc.

Z szacunków urzędu wynika, że we wszystkich województwach spadek liczby turystów w porównaniu z grudniem 2019 r. przekroczył 70 proc. Największy spadek liczby turystów w ujęciu rok do roku wystąpił w województwie małopolskim (87,2 proc.), a najmniejszy - w województwie lubuskim, gdzie wyniósł on 70,2 proc.

GUS szacuje, że w grudniu 2020 r. turystom udzielono 1 mln noclegów, tj. o 81,6 proc. mniej niż rok wcześniej (5,5 mln). Turyści krajowi skorzystali z 0,9 mln noclegów, natomiast turyści zagraniczni z 0,1 mln. Było to odpowiednio o 79,6 proc. i o 88,3 proc. mniej niż w analogicznym miesiącu 2019 r.