"Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, która weszła w życie 12 marca 2022 roku, zapewnia m.in. obywatelom Ukrainy dostęp do opieki medycznej na analogicznych zasadach, jak dla osób ubezpieczonych w Polsce" - podkreśla NFZ w komunikacie.

Wyjątek stanowią: leczenie uzdrowiskowe, rehabilitacja uzdrowiskowa, prawo do leczenia za granicą, zwrot środków za leczenie za granicą na podstawie dyrektywy "transgranicznej".

NFZ zwraca uwagę, że specustawa w art. 37 ust. 1, odwołuje się do przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, które zapewniają ubezpieczonym, a z mocy specustawy także m.in. obywatelom Ukrainy, bezpłatny dostęp do świadczeń gwarantowanych. Wśród nich są leki objęte refundacją przez ministra zdrowia.

Reklama

"Pacjenci z Ukrainy, którzy od 24 lutego 2022 roku przekroczyli granicę z Polską, w związku z agresją militarną Rosji, mają więc pełne prawo - podkreślmy zagwarantowane ustawowo - do otrzymania leków refundowanych. Zasady dotyczące obywateli Ukrainy są tożsame z obowiązującymi od 2012 roku zasadami wystawiania recept dla ubezpieczonych w Polsce. O szczegółach związanych z wypisywaniem i realizacją recept poinformowaliśmy placówki medyczne, w tym przychodnie POZ, i apteki w specjalnym komunikacie, który trafił do tych podmiotów 14 marca 2022 roku, czyli tuż po wejściu w życie specustawy" - czytamy w komunikacie NFZ.

NFZ zwraca też uwagę, że obywatele Ukrainy, którzy znaleźli się w Polsce po wybuchu konfliktu zbrojnego, migrują wewnątrz naszego państwa lub wyjeżdżają za granicę. W przeważającej większości nie mają więc ustalonego stałego miejsca pobytu w Polsce, co jest jednym z kilku warunków wymaganych do złożenia deklaracji wyboru lekarza POZ.

"Dlatego osoba uprawniona z mocy specustawy do otrzymania pomocy medycznej jest traktowana w POZ, jak pacjent spoza listy aktywnej POZ. Nie oznacza to jednak, że lekarz POZ może np. odmówić tej osobie pomocy. Narodowy Fundusz Zdrowia, w trybie przewidzianym w przepisach prawa, rozlicza te wizyty, a sposób rozliczeń nie powinien w żadnym stopniu wpływać na dostęp do opieki medycznej na poziomie POZ" - wyjaśnia NFZ.

Obywatele Ukrainy oraz inne osoby, uprawnione z mocy specustawy, do uzyskania pomocy medycznej w Polsce otrzymują ją bezpłatnie. Świadczenia medyczne są finansowane z budżetu państwa, nie zaś z budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia. NFZ odpowiada natomiast za rozliczenie środków z budżetu państwa z placówkami medycznymi, z którymi ma zawartą umowę.