Nowy kodeks etyki lekarskiej dopuszcza stosowanie algorytmów sztucznej inteligencji w procesie diagnostycznym. Jest jednak ale – lekarze będą musieli poinformować o tym pacjentów oraz uzyskać ich świadomą zgodę. Kodeks po 20 latach został znowelizowany podczas majowego nadzwyczajnego krajowego zjazdu lekarzy w Łodzi.

Przepisu nie było w pierwotnej wersji kodeksu, został dodany na wniosek członków Śląskiej Izby Lekarskiej. Samorządowcy podkreślają, że zostało to wcześniej ustalone. Od innych słyszymy jednak, że zapisy nie były szeroko konsultowane i dodano je w ostatniej chwili.

CAŁY TEKST W PAPIEROWYM WYDANIU DGP ORAZ W RAMACH SUBSKRYPCJI CYFROWEJ