Deweloperzy w ubiegłym miesiącu oddali do użytkowania 11 174 mieszkań, co oznacza wzrost o 1,5% r/r. W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 8,8%, podał również GUS.

"Według wstępnych danych, w okresie styczeń-marzec 2022 roku oddano do użytkowania 54,7 tys. mieszkań, tj. 3,2% więcej niż w roku ubiegłym. Deweloperzy przekazali do eksploatacji 29,3 tys. mieszkań – o 3,6% mniej niż w 2021 r., natomiast inwestorzy indywidualni - 24,2 tys. mieszkań, tj. 12,6% więcej. W ramach tych form budownictwa wybudowano łącznie 97,8% ogółu nowo oddanych mieszkań. W pozostałych formach budownictwa, tj. spółdzielczej, komunalnej, społecznej czynszowej i zakładowej, oddano do użytkowania łącznie 1 194 mieszkania (wobec 1 110 przed rokiem)" - czytamy w komunikacie.

Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych wyniosła 5,4 mln m2, czyli o 5,9% więcej niż przed rokiem, a przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania osiągnęła wartość 98 m2, podał też Urząd.

Liczba rozpoczętych budów spadła o 21,6 proc.

Reklama

Liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w marcu br. spadła o 21,6% r/r i wyniosła 23 632, zaś w ujęciu miesięcznym wzrosła o 32,4%, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

W grupie deweloperów odnotowano spadek liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto - o 27% r/r do 13 015 lokali, a w ujęciu miesięcznym zanotowano wzrost o 15%, podał także Urząd.

"Od początku roku do końca marca 2022 r. rozpoczęto budowę 53,3 tys. mieszkań, tj. o 16,3% mniej niż przed rokiem. Deweloperzy rozpoczęli budowę 31,7 tys. mieszkań (o 21,1% mniej), a inwestorzy indywidualni 20,9 tys. (o 5,8% mniej). Łącznie udział tych form budownictwa wyniósł 98,6% ogólnej liczby mieszkań. W pozostałych formach budownictwa rozpoczęto budowę 757 mieszkań (wobec 1 417 w roku poprzednim)" - czytamy w komunikacie.

Szacuje się, że na koniec marca 2022 roku w budowie pozostawało 869,6 tys. mieszkań, tj. o 3,6% więcej niż w analogicznym miesiącu 2021 r., podał też Urząd.