W samym grudniu ub.r. liczba ta wyniosła 9 844, czyli spadła o 43,3 proc. r/r i spadła o 18,8 proc. m/m.

W grupie deweloperów w grudniu ub.r. odnotowano spadek liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto - o 44,8 proc. r/r i o 5,7 proc. m/m do 6 949. Od początku roku ich liczba sięgnęła 115 285, czyli spadła o 30,7 proc. r/r podał także Urząd.

"W 2022 r. rozpoczęto budowę 200,3 tys. mieszkań, tj. o 27,8 proc. mniej niż przed rokiem. Deweloperzy rozpoczęli budowę 115,3 tys. mieszkań (o 30,7 proc. mniej), a inwestorzy indywidualni 82,2 tys. (o 22,5 proc. mniej). Łącznie udział tych form budownictwa wyniósł 98,6 proc. ogólnej liczby mieszkań. W pozostałych formach budownictwa rozpoczęto budowę 2,9 tys. mieszkań (wobec 5,1 tys. w roku poprzednim)" - czytamy w komunikacie.

Szacuje się, że na koniec grudnia 2022 roku w budowie pozostawało 833 tys. mieszkań, tj. o 4,4 proc. mniej niż w analogicznym miesiącu 2021 r., podał również GUS.

Reklama

GUS: Liczba pozwoleń na budowę mieszkań spadła o 12,8 proc. r: r w 2022 r.

Liczba mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia z projektem budowlanym spadła o 12,8 proc. r/r do 297 416 w 2022 r., podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

W samym grudniu ub.r. liczba ta wyniosła 19 982, czyli spadła o 39,5 proc. r/r, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 3,2 proc..

Inwestorzy budujący na sprzedaż lub wynajem uzyskali w grudniu 14 176 pozwoleń (spadek o 40,4 proc. r/r i wzrost o 7,8 proc. m/m) i 203 025 w ciągu 12 miesięcy 2022 r. (spadek o 4,9 proc. r/r), podał również GUS.

"W 2022 r. wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy 297,4 tys. mieszkań, tj. o 12,8 proc. mniej niż w 2021 roku. Pozwolenia na budowę największej liczby mieszkań otrzymali deweloperzy (203 tys., spadek o 4,9 proc. r/r) oraz inwestorzy indywidualni (89,5 tys., spadek o 27,2 proc.). Łącznie w ramach tych form budownictwa otrzymano pozwolenia lub dokonano zgłoszenia budowy z projektem budowlanym dla 98,4 proc. ogółu mieszkań. W pozostałych formach budownictwa odnotowano 4,9 tys. mieszkań, na których budowę wydano pozwolenia lub dokonano zgłoszeni z projektem budowlanym (4,5 tys. w roku ubiegłym)" - czytamy w komunikacie.

GUS: Liczba mieszkań oddanych do użytku wzrosła o 1,7 proc. r: r w 2022 r.

Liczba mieszkań oddanych do użytkowania w 2022 r. wzrosła o 1,7 proc. r/r do 238 584, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS).

W samym grudniu ub.r. liczba ta wyniosła 24 350, czyli wzrosła o 1,4 proc. r/r i spadła o 3,1 proc. m/m.

Deweloperzy w grudniu 2022 r. oddali do użytkowania 14 251 mieszkań, co oznacza spadek o 0,3 proc. r/r. W całym 2022 r. liczba ta wyniosła 143 809 (wzrost o 1,3 proc. r/r), podał również GUS.

"Według wstępnych danych, w okresie styczeń- grudzień 2022 roku oddano do użytkowania 238,6 tys. mieszkań, tj. 1,7 proc. więcej niż w analogicznym okresie roku 2021. Deweloperzy przekazali do eksploatacji 143,8 tys. mieszkań - o 1,3 proc. więcej niż przed rokiem, natomiast inwestorzy indywidualni - 91,0 tys. mieszkań, tj. o 3,2 proc. więcej. W ramach tych form budownictwa wybudowano łącznie 98,4 proc. ogółu nowo oddanych mieszkań. W pozostałych formach budownictwa, tj. spółdzielczej, komunalnej, społecznej czynszowej i zakładowej, oddano do użytkowania łącznie 3,8 tys. mieszkań (wobec 4,6 tys. przed rokiem)" - czytamy w raporcie.

Powierzchnia użytkowa mieszkań oddanych wyniosła 22,1 mln m2, czyli o 1,2 proc. więcej niż przed rokiem, a przeciętna powierzchnia użytkowa 1 mieszkania osiągnęła wartość 92,5 m2, podał też GUS.

GUS: Produkcja budowlano-montażowa spadła o 0,8 proc. r: r w grudniu: konsensus: +2,7 proc.

Produkcja budowlano-montażowa (zrealizowana przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób) spadła w grudniu ub.r. o 0,8 proc. r/r, poinformował Główny Urząd Statystyczny (GUS). W ujęciu miesięcznym odnotowano wzrost o 17,3 proc..

"Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób w grudniu 2022 r. była niższa o 0,8 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. (przed rokiem wzrost o 3,1 proc.) oraz wyższa o 17,3 proc. w stosunku do listopada 2022 roku (przed rokiem wzrost o 22,9 proc.)" - czytamy w komunikacie.

Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym, produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 5,1 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku oraz o 2,5 proc. wyższym w porównaniu z październikiem 2022 roku, podał także GUS.

Konsensus rynkowy to 2,7 proc. wzrostu produkcji budowlano-montażowej w ujęciu rocznym.