Centrum Informacyjne Rządu poinformowało, że rząd na wtorkowym posiedzeniu przyjął projekt noweli ustawy o pracy na morzu przygotowany przez ministra infrastruktury. Przede wszystkim dostosowuje on polskie przepisy do zmian wynikających z poprawek do Konwencji o pracy na morzu z 2006 r. i które zostały zaakceptowane przez Międzynarodową Konferencję Pracy 5 czerwca 2018 r.

"Poprawki te podnoszą poziom ochrony praw pracowniczych marynarzy w przypadku uwięzienia na statku w wyniku piractwa lub zbrojnej napaści na statek. Wprowadzono także zmiany wypracowane przez Zespół Trójstronny do spraw Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego" - poinformowano.

Wyjaśniono, że poprawki z 2018 r. do Konwencji o pracy na morzu mają na celu zabezpieczenie praw pracowniczych marynarzy w sytuacji ataku piratów lub zbrojnej napaści na statek i spowodowanego nim wymuszonego uwięzienia marynarzy. "Chodzi o zapewnienie ciągłości marynarskiej umowy o pracę, niezależnie od tego, czy upłynął okres, na jaki umowa była zawarta lub czy strona umowy powiadomiła o jej zawieszeniu lub wypowiedzeniu" - podkreślono.

Dodano, że zmiany zapewniają także ciągłość wypłacania wynagrodzenia i innych świadczeń w ramach marynarskiej umowy o pracę w przypadku, gdy marynarz jest uwięziony na statku lub poza nim na skutek piractwa lub zbrojnej napaści na statek, aż do czasu uwolnienia marynarza i jego repatriacji lub do daty śmierci marynarza podczas uwięzienia.

Reklama

Projekt rozszerza też prawo marynarzy uwięzionych na statku do bezpłatnej repatriacji. "Zgodnie z propozycją, prawo do repatriacji może wygasnąć, jeśli marynarze nie upomną się o nie w rozsądnym czasie, z wyjątkiem przypadku, gdy są oni uwięzieni na statku lub poza nim w wyniku piractwa lub zbrojnej napaści na statek" - wskazano.

Polska jest stroną Konwencji o pracy na morzu od 3 maja 2012 r. Od tego czasu, aby zapewnić marynarzom warunki życia i pracy na statkach na poziomie wymaganym przez Konwencję i wywiązanie się tym samym z podjętych zobowiązań międzynarodowych, Polska ratyfikowała oraz wdrożyła do krajowego porządku prawnego wszystkie kolejne zmiany do Konwencji.