Według statystyk cytowanych w poniedziałek przez dziennik “El Independiente” łącznie w Hiszpanii z powodu konieczności opieki nad dzieckiem, osobą niepełnosprawną lub chorą, w tym zainfekowaną koronawirusem, bez pracy pozostaje w tym kraju ponad 600 tys. osób.

Dziennik wskazał, że ponad 130 tys. kobiet musiało pozostawić w okresie pandemii swoją pracę, aby zająć się osobą chorą lub dziećmi, które wymagały opieki podczas pierwszej fali koronawirusa.

“El Independiente” wskazał, że liczba mężczyzn, która w Hiszpanii nie może podjąć pracy z powodu konieczności pozostawania w domu z dziećmi, chorymi lub niedołężnymi jest 12-krotnie niższa i wynosi niespełna 49 tys.

Z kwietniowych szacunków rządu Hiszpanii, gdzie notowane jest blisko 16-procentowe bezrobocie, wynika, że w kraju jest już ponad 1,2 mln gospodarstw domowych, w których żaden z członków rodziny nie jest aktywny zawodowo.

Gabinet Pedro Sancheza szacuje, że w urzędach pracy jest już zarejestrowanych blisko 3,7 mln bezrobotnych, a ponad 600 tys. nie jest aktywnych zawodowo z powodu tymczasowego zawieszenia przez ich firmy etatów. Ich utrzymywanie wspierane jest z budżetu państwa.