Jak podał GUS, liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w kwietniu 878 tys. wobec 902,1 tys. osób w marcu.

Wcześniej Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej informowało, że według szacunków resortu stopa bezrobocia w kwietniu wyniosła 5,3 proc.

Bezrobocie wg BAEL

Stopa bezrobocia liczona wg Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wyniosła w Polsce w I kwartale 2022 r. 3,1 proc. wobec 2,9 proc. w IV kwartale 2021 r. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Współczynnik aktywności zawodowej wyniósł w I kw. 2022 roku 58,0 proc., tak jak w poprzednim kwartale, natomiast wskaźnik zatrudnienia wyniósł 56,2 proc. wobec 56,3 proc. w IV kw. 2021 r. (PAP Biznes)