Rosnące ceny energii grożą trudnościami finansowymi około 600 tys. gospodarstw domowych, wynika z informacji portalu. Rząd postanowił im pomóc.

Zgodnie z propozycją, która została potwierdzona przez źródła NOS w niderlandzkim gabinecie, wprowadzony zostanie system, który będzie dotyczyć osób, które muszą zawrzeć nową umowę na energię lub już ją zawarły ze zmiennymi, lub wyższymi stawkami.

„Po kilkukrotnym wysłaniu przez firmę energetyczną przypomnienia do zapłaty, klient może zostać zgłoszony do przejęcia długów przez rząd” – czytamy w portalu.

Wkrótce ma powstać specjalny fundusz, w który rząd chce zainwestować setki milionów euro, wyjaśnia NOS i dodaje, że środki na ten cel mają przeznaczyć także spółki energetyczne. Nie jest jeszcze wiadome, jaki procent budżetu funduszu będą stanowiły środki publiczne, jest to jeszcze przedmiotem negocjacji.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek (PAP)