"Przedstawiony wniosek powinien doprowadzić do tego, że podmioty w Unii Europejskiej, które nie prowadzą działalności gospodarczej lub prowadzą ją w minimalnym zakresie, nie będą mogły czerpać żadnych korzyści podatkowych ani powodować żadnych obciążeń finansowych dla podatników. Pozwoli on również zapewnić równe zasady gry dla ogromnej większości firm europejskich, które odgrywają kluczową rolę w procesie odbudowy gospodarczej UE, i sprawi, że zwykli podatnicy nie będą odczuwać dodatkowych obciążeń finansowych przez tych, którzy próbują unikać swoich zobowiązań" - czytamy w komunikacie KE na temat inicjatywy.

"Podmioty (typu) +skrzynki pocztowe+, inaczej +podmioty-przykrywki+, mogą pełnić użyteczne funkcje handlowe i biznesowe, jednak niektóre grupy międzynarodowe, a nawet osoby fizyczne, wykorzystują je do agresywnego planowania podatkowego lub uchylania się od opodatkowania. Niektóre przedsiębiorstwa kierują przepływy finansowe do podmiotów +skrzynek pocztowych+ mających siedziby w jurysdykcjach, w których podatki nie występują, są bardzo niskie bądź łatwe do obejścia. Podobnie niektóre osoby fizyczne mogą korzystać z podmiotów +skrzynek pocztowych+ w celu ochrony aktywów i nieruchomości przed opodatkowaniem zarówno w kraju zamieszkania danej osoby, jak i w kraju, w którym znajduje się nieruchomość" - tłumaczy Komisja.

Reklama

Według wiceprzewodniczącego KE Valdisa Dombrovskisa firmy-wydmuszki nadal są łatwym sposobem dla przestępców, by uchylać się od zobowiązań podatkowych.

"Przez lata byliśmy świadkami zbyt wielu skandali związanych z nadużywaniem przedsiębiorstw +skrzynek pocztowych+. Niszczą one gospodarkę i społeczeństwo w ogóle, choćby przez to, że stanowią niesprawiedliwe dodatkowe obciążenie dla europejskich podatników. Dzisiaj wchodzimy na następny poziom w naszej długofalowej walce z nieuczciwymi praktykami podatkowymi i o większą przejrzystość korporacyjną. Nowe wymogi w zakresie monitorowania i sprawozdawczości dla przedsiębiorstw +skrzynek pocztowych+ utrudniają im osiąganie nieuczciwych korzyści podatkowych, a organom krajowym ułatwią śledzenie nadużyć związanych z takimi przedsiębiorstwami. Nie ma w Europie miejsca dla tych, którzy wykorzystują przepisy w celu uchylania się od podatków, unikania podatków i prania pieniędzy (...)" - zadeklarował.

Z kolei komisarz UE ds. gospodarczych Paolo Gentiloni, wyjaśniając konkretne przepisy stwierdził, że spowodują one "dokręcenie śruby" dla przedsiębiorstw-wydmuszek, ustanawiając odpowiednie normy przejrzystości, tak by łatwiej można było wykrywać nadużywanie takich podmiotów do celów podatkowych.

"Nasz wniosek określa obiektywne wskaźniki, które pomogą krajowym organom podatkowym wykrywać firmy, które istnieją tylko na papierze: w takim przypadku przedsiębiorstwo będzie podlegać nowym wymogom sprawozdawczym i straci dostęp do korzyści podatkowych" - podkreślił Włoch.