Program Budapest Fellowship będzie trwać 10 miesięcy. Będą go realizować wspólnie Mathias Corvinus Collegium (MCC) zajmujący się wspieraniem talentów oraz Hungary Initiatives Forum (HIF) z siedzibą w Waszyngtonie.

Prezes MCC Balazs Orban powiedział, że w ramach programu czterech specjalistów z USA będzie prowadzić badania na Narodowym Uniwersytecie Służby Publicznej, w węgierskim Komitecie Pamięci Narodowej, w think tanku Danube Institute i w Instytucie Badań nad Strategią Narodową.

Orban jako jeden z celów wymienił wyjaśnienie innym krajom, „kim jesteśmy, jak myślimy i jakie są nasze cele”. Według niego po zakończeniu programu uczestnicy będą dużo lepiej rozumieć dążenia Węgier i będą mogli się przyczynić do dalszego rozwoju dwustronnych kontaktów na wysokim szczeblu.

Zaznaczył, że w programie uczestniczyć będą osoby, które interesują się regionem, chciałyby pogłębić wiedzę na jego temat oraz „odnoszą się do nas przyjaźnie i otwarcie”.

Reklama

Dyrektorka HIF Anna Smith Lacey zaznaczyła, że uczestnicy nie tylko będą prowadzić badania w wyżej wymienionych instytucjach, ale też objadą kraj oraz wezmą udział w seminariach historycznych i kursie nauki węgierskiego.

Wśród tematów, którymi mogą się zajmować uczestnicy, wymieniła m.in. amerykańsko-węgierskie kontakty wojskowe, reakcję na pandemię koronawirusa, stosowanie podwójnych standardów oraz prawa mniejszości w krajach ościennych Węgier.

Polecamy: UE: na Białorusi trwają brutalne represje, 500 przypadków tortur