"W sumie od początku realizacji projektu zasób platform kontenerowych 80-stopowych serii Sggrs PKP Cargo powiększył się o 197 wagonów. Do końca br. spółka odbierze łącznie 300 wagonów serii Sggrs i 100 Sgmmns. W ramach podpisanej w marcu 2019 r. umowy z firmą Tatravagónka PKP Cargo zamówiło łącznie 936 wagonów do przewozów intermodalnych w trzech różnych konstrukcjach i długościach ładunkowych z terminem realizacji do 31 grudnia 2022 r." - przypomniano w komunikacie.

Dzięki zakupom nowoczesnego taboru znacznie wzrosną możliwości operacyjne grupy na rynku intermodalnym. Ma to istotne znaczenie w realizacji strategii Grupy PKP Cargo, której istotnym elementem jest rozwój przewozów intermodalnych. Ten proces już widać w strukturze przewozów Grupy PKP Cargo, gdzie intermodal stanowi ponad 15% pracy przewozowej, czyli ponad dwa razy więcej niż 4-5 lat temu. Udział ten będzie z pewnością rósł kosztem ładunków masowych. Dotyczy to zarówno rynku krajowego, jak i międzynarodowego, podkreśla PKP Cargo.

"Sytuacja na rynku europejskim i światowym pokazuje, że rozwój w obszarze przewozów intermodalnych i rozwój usług logistycznych jest kluczową aktywnością zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej. PKP Cargo uwzględnia te uwarunkowania w swojej strategii. Zakup platform intermodalnych to jeden z największych projektów inwestycyjnych realizowanych przez spółkę" - dodał prezes Czesław Warsewicz.

Zakup wagonów jest kluczową inwestycją w projekcie "Wagony platformy do przewozów intermodalnych", który otrzymał dofinansowanie ze środków pomocowych Unii Europejskiej w ramach Działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych, Oś priorytetowa III Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość podpisanej umowy to ponad 368 mln zł, a dofinansowanie z Unii Europejskiej przekracza 183 mln zł.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej. W 2019 r. miała 4,78 mld zł skonsolidowanych przychodów.