Rada jest najważniejszym organem Zrzeszenia, tworzy politykę IATA, reprezentuje oraz podejmuje decyzje w imieniu wszystkich członków. Podział miejsc w Radzie, której przewodniczy Alan Joyce, prezes australijskich linii Qantas, jest uzależniony od regionu świata, dlatego prezes polskiego przewoźnika dołączył do grona członków reprezentujących Europę. Są w nim już szefowie linii Lufthansa, KLM, Swiss, British Airways i Air France.

Kandydatura Marcina Piróga została poparta przez szefów linii lotniczych należących do IATA, w trakcie corocznego szczytu organizacji w Pekinie w połowie czerwca. Członkowie Rady wybierani są co 3 lata.

"Wierzę, że moja praca i zaangażowanie w działaniach Rady, jako przedstawiciela LOT-u wpłyną pozytywnie na funkcjonowanie całej IATA, jak i współpracę między wszystkimi liniami lotniczym należącymi do zrzeszenia" - mówi Marcin Piróg.

Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Lotniczych (IATA), do którego należy LOT, istnieje 67 lat. Organizacja skupia i działa na rzecz ponad 240 linii lotniczych z całego świata, które razem mają aż 85 proc. udziału w ogólnym ruchu lotniczym.