Poniżej zapadalność zadłużenia krajowego w obligacjach skarbowych na najbliższe 5 lat według stanu na koniec grudnia 2016 r. (w mln PLN):

2017 61 685
2018 98 830
2019 70 423
2020 69 210
2021 99 570

(PAP)