Podkreślił jednak, że to, czy spółce uda się zrealizować prognozę będzie zależało od cen metali w IV kw. br.

"Jesteśmy zobligowani do publikacji korekty prognozy, jeśli wynik odbiegałby od zawartego w budżecie o ponad 10%. W tej chwili to ryzyko jest pod kontrolą, nie ma potrzeby wychodzenia z taką informacją na rynek. Czy prognozę uda się wykonać - nie jesteśmy w stanie teraz tego stwierdzić, to zależy głównie od notowań metali w IV kwartale" - powiedział Romanowski w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej".

Wczoraj "Rz" podała, powołując się na nieoficjalne informacje, że rada nadzorcza KGHM obniżyła podczas swojego ostatniego posiedzenia prognozę zysku o 150 mln zł. Prognoza zysku wynosi 3,2 mld zł, co oznaczałoby, że prognoza została obniżona o mniej niż 10 proc.

Romanowski zapowiedział też, że w przyszłym roku KGHM może rozpocząć publikowanie prognoz skonsolidowanych wyników.

Po wynikach za I półrocze 2013 KGHM podał, że jest "w trakcie weryfikacji prognozy wyników". Jak wtedy wskazywano, "osiągnięte w I półroczu przychody ze sprzedaży w wysokości 9 503 mln zł, wynik netto 1 725 mln zł i EBITDA 2 809 mln zł, stanowią odpowiednio 50%, 54% i 53% prognozowanych wartości. W związku ze zmianą warunków makroekonomicznych, a w szczególności pogorszeniem notowań metali, spółka jest w trakcie weryfikacji opublikowanej prognozy wyników".

Reklama

W połowie lutego br. KGHM opublikował prognozę wyników na rok 2013, zakładającą osiągnięcie przychodów ze sprzedaży, zysku netto oraz EBITDA w 2013 roku odpowiednio na poziomie 18 930 mln zł, 3 204 mln zł oraz 5 337 mln zł.

Pod względem zasobów miedzi KGHM znajduje się na czwartym miejscu na świecie. Łączna produkcja miedzi Grupy KGHM wyniosła 676,3 tys. ton w 2012 roku, co oznacza wzrost o 18 proc. w stosunku do poprzedniego roku.