Produkt Krajowy Brutto (PKB) wyrównany sezonowo w II kw. 2016 r. wzrósł o 0,3 proc. w ujęciu kwartalnym w strefie euro i o 0,4 proc. w całej Unii Europejskiej - podał Eurostat. Wyniki dla eurolandu są zbieżne z oczekiwaniami analityków.

W ujęciu rocznym, PKB wzrósł w drugim kwartale o 1,6 proc. w strefie euro i o 1,8 proc. w całej UE. Konsensus rynkowy dla strefy euro wynosił 1,6 proc. wzrostu w tym ujęciu.

W ujęciu kwartalnym największe postępy zrobiły gospodarki Rumunii i Węgier. Ich PKB wzrosło odpowiednio o 1,5 proc. i 1,1 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem. Najsłabiej radziły sobie Francja i Austria  - gospodarki tych państw stanęły w miejscu.

W porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku,  niekwestionowanym liderem rankingu najszybciej rozwijających się państw Unii zostaje Rumunia. PKB tego kraju poszybowało w górę w drugim kwartale o 5,9 proc. rok do roku. Na drugim miejscu uplasowała się Słowacja, z 3,7-procentowym wzrostem PKB, a na trzecim - Hiszpania (3,2 proc.). Po drugiej stronie zestawienia znalazła się Grecja. To w tej chwili jedyne państwo UE, w którym PKB się kurczy (-0,7 proc.). Wśród najwolniej rosnących gospodarek wymienić należy też Estonię (0,5 proc.), Włochy i Łotwę (po 0,7 proc.) oraz Portugalię (0,8 proc.).

Według Eurostatu PKB Polski wzrósł w drugim kwartale o 3 proc. w ujęciu rocznym i 0,9 w ujęciu kwartalnym.

PKB w krajach Europy