Z wyliczeń MFW wynika, iż światowa gospodarka będzie rozwijać się w 2017 r. w tempie 3,4 proc. rocznie, a w 2018 r. będzie to 3,6 proc.

MFW wskazał jednocześnie, że w swoich prognozach opiera się na założeniu, iż dojdzie do zmiany w polityce gospodarczej Stanów Zjednoczonych, co będzie miało przełożenie na gospodarkę światową.

"Obecnie prognozujemy w krótkim terminie pewną dozę stymulacji fiskalnej oraz mniej stopniową normalizację polityki monetarnej (w USA - PAP). Niniejsze szacunki są zgodne z wystromieniem się krzywej rentowności w USA, wzrostem wyceny aktywów oraz znacznej aprecjacji dolara od wyborów prezydenckich z 8 listopada" - napisano w raporcie.

Gospodarki rozwijające się i rynków wschodzących mają w 2017 r. wzrosnąć według MFW o 4,5 proc., o 0,1 pkt. proc. mniej niż w poprzedniej prognozie, a w 2018 r. - o 4,8 proc., bez zmian.

Dynamika PKB krajów wschodzących w Europie ma wynieść w 2017 r. 3,1 proc., a rok później 3,2 proc., bez zmian.

MFW zrewidowało w górę prognozy wzrostu dla gospodarki amerykańskiej, do 1,9 proc. rdr i 2,0 proc., odpowiednio o 0,1 pkt. proc. i 0,2 pkt. proc.

Również w górę zrewidowano szacunki dla PKB Chin na 2017 r., do 6,5 proc., o 0,3 pkt. proc. Prognozy dla chińskiej gospodarki na 2018 r. pozostawiono bez zmian, na poziomie 6,0 proc.

MFW ocenia, iż bilans ryzyk w średnim terminie dla światowej gospodarki pozostaje negatywny.

"Rozwój sytuacji politycznej (na świecie - PAP) wskazuje na chwiejący się konsensus w kwestii korzyści płynących z transgranicznej integracji gospodarczej" - napisano w raporcie.

"Wzrost ograniczeń w światowym handlu i imigracji może ujemnie wpłynąć na produktywność i dochody, a także momentalnie przełożyć się na sentyment na rynku" - dodano. (PAP)