Serinus czasowo wstrzymał produkcję na polu Chouech Es Saida w Tunezji z powodu protestu i ze względów bezpieczeństwa, podała spółka.


"Początkowo pole to zostało zamknięte 10 stycznia 2017 r. w związku z zapowiedzianym trzydniowym strajkiem i wstrzymaniem produkcji, ogłoszonym przez pracowników spółki z obiektu Winstar Chouech Es Saida, który rozpoczął się o północy 11 stycznia 2017 r. Spółka w pełni uznaje i popiera prawo swoich pracowników do prowadzenia protestów, jednak bezpieczeństwo osób zatrudnionych w spółce i jej urządzeń jest nadrzędne. Spółka wstrzymała produkcję z powodów bezpieczeństwa, zakładając, że wydobycie zostanie wznowione po zakończeniu protestu. Ponieważ protest pracowniczy obejmuje strajk okupacyjny, który jest kontynuowany po zapowiedzianym proteście, spółka nie jest w stanie wznowić wydobycia i musi kontynuować zamknięcie obiektu z powodów bezpieczeństw" - czytamy w komunikacie.

W trakcie ostatnich dwóch lat spółka prowadziła ze związkiem zawodowym Tunisia General Trade Union (UGTT) stały dialog dotyczący konieczności redukcji przez spółkę kosztów operacyjnych dla Chouech Es Saida w związku z sytuacją gospodarczą w sektorze. W ramach prowadzonego programu oszczędności, spółka podjęła decyzję o zwolnieniach podyktowanych sytuacją ekonomiczną. Redukcje zatrudnienia objęte programem są niezbędne, aby spółka mogła przeprowadzić dalszą redukcję kosztów operacyjnych, pozostając wiarygodnym pracodawcą w Tunezji i producentem węglowodorów.

"Działając w dobrej wierze i we współpracy z Inspektoratem Pracy tunezyjskiego rządu, Serinus ściśle przestrzega przepisów prawa, kodeksu pracy i regulacji związanych z tym procesem. Niestety, związek zawodowy UGTT w Tataouine nie dostrzega ogromnej wagi prowadzenia działalności operacyjnej na polu Chouech Es Saida na opłacalnym poziomie. Czasowe zamknięcie odwiertu CS-3 na Chouech Es Saida, o czym spółka poinformowała 20 grudnia 2016 r. dodatkowo pogorszyło sytuację ekonomiczną tego pola" - czytamy dalej.

Decyzja UGTT Tataouine o niepodejmowaniu ze spółką współpracy w przeprowadzeniu rzetelnej i spokojnej redukcji zatrudnienia wraz z faktem, że rentowność pola doznała znacznego uszczerbku z powodu przejściowego zamknięcia odwiertu CS-3, zmusiły spółkę do podjęcia decyzji o zamknięciu całego pola aż do czasu, gdy będzie można ponownie uruchomić odwiert CS-3, a produkcja z pola stanie się rentowna.

Spółka zamówiła dla odwiertu CS-3 elektryczną pompę wgłębną na wymianę, jednak nadal nie ma pewności, kiedy pompa ta zostanie dostarczona spółce i w jakim dokładnie czasie odwiert i pole wznowią produkcję. Średnia dzienna produkcja z pola za okres od 4. do 10. stycznia 2017 r. wynosiła 144 baryłki ekwiwalentu ropy dziennie (BOE/d).

W ramach procesu wstrzymywania produkcji spółka przygotuje się do przeprowadzenia w najbliższym czasie zorganizowanego i bezpiecznego wyprowadzenia pracowników z obiektu Chouech Es Saida. W okresie zamknięcia, spółka będzie kontynuowała rozmowy z UGTT na temat procesu zwolnień z przyczyn ekonomicznych, dążąc do osiągnięcia i wdrożenia porozumienia w czasie, gdy nastąpi ponowne uruchomienie produkcji na Chouech Es Saida w ciągu najbliższych miesięcy, podano również.

Serinus to międzynarodowa spółka prowadząca poszukiwania ropy naftowej i gazu. Posiada zdywersyfikowane portfolio projektów na w Brunei, Tunezji i Rumunii, profil ryzyka obejmujący działalność poszukiwawczą w Brunei i Rumunii oraz działalność wydobywczą w Tunezji.

(ISBnews)