"Podmioty wchodzące w skład grupy kapitałowej w dalszym ciągu prowadzić będą prace zmierzające do odkrycia i udokumentowania nowych złóż węglowodorów, a w konsekwencji do utrzymania obecnego poziomu wydobycia gazu i ropy naftowej" - powiedział Papliński "Rzeczpospolitej". 

W I połowie 2017 r. grupa chce rozpocząć wydobycie ze złoża Gina Krog. Zasoby złoża wynosząc łącznie około 17,49 mln boe, a PGNiG posiada w nim 8% udziałów. 

"W dalszej kolejności pracujemy na złożu Snadd o zasobach wydobywalnych szacowanych na 237,5 mln boe. Obecnie dla złoża przygotowywany jest plan poszukiwań i wydobycia, który powinien zostać zatwierdzony pod koniec 2017 r." - dodał Papliński.

Produkcja gazu z nowych odwiertów na Snadd, w którym PGNiG ma 11,9%, powinna się rozpocząć w 2020 r.

Całkowite zasoby 2P ropy i gazu na złożach PGNiG w Norwegii wynoszą 88 mln boe.

Produkcja gazu w Norwegii jest szczególnie istotna w kontekście planowanej budowy połączenia między Polską a Norwegią. Według deklaracji pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotra Naimskiego, studium wykonalności wykazało, że projekt jest opłacalny, a gazociąg o przepustowości 10 mld m3 rocznie ma powstać do 2022 r.

PGNiG inwestuje również w Pakistanie. Produkcja ze złoża Rehman rozpoczęła się w czerwcu 2013 r., a ze złoża Rizq w listopadzie 2015 r. Szacowane dziś zasoby na tych złożach to 15,3 mld m3, z czego na PGNiG przypada 10,71 mld m3. W styczniu br. grupa otrzymała koncesję wydobywczą na złoże Rehman i planuje w Pakistanie kolejne inwestycje.

PGNiG posiada też koncesję numer 113 w Libii, o szacowanych zasobach 146 mld m3 gazu. Od stycznia 2014 r. nie prowadzi tam jednak poszukiwań.

PGNiG informowało w ub.r., że chce wydobywać 2,5-3 mld gazu rocznie ze złóż norweskich od 2023 r. wobec obecnej ilości 0,5 mld m3 gazu rocznie.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

(ISBnews)