W ocenie Geotransu, spór z Torpolem może spowodować, że prognoza skonsolidowanego zysku operacyjnego 4,6 mln zł w 2016 r. może nie zostać zrealizowana. 


"Zarząd Spółki Geotrans S.A. [...] powziął istotną informację od spółki Kompania Elektryczna sp. z o.o. (spółka zależna od emitenta) o sporze ze spółką Torpol S.A na wykonane dodatkowe roboty budowalne w zakresie instalacji elektrycznych na inwestycji Dworzec Podziemny - Nowa Łódź Fabryczna" - czytamy w komunikacie. 

Kwota sporu pomiędzy tymi podmiotami wynosi 4,14 mln zł. Dodatkowo ze strony Torpolu naliczona została kara umowna w wysokości 3,69 mln zł. 

"Zarząd spółki zależnej stoi na stanowisku, iż nie zachodzą podstawy do naliczenia kary umownej i będzie domagał się od Torpol S.A. zapłaty za wykonane dodatkowe roboty budowlane oraz należnego odszkodowania" - czytamy dalej. 

W ocenie Geotransu, spór ten może skutkować niezrealizowaniem prognozy finansowej w zakresie skonsolidowanego zysku operacyjnego EBIT na rok 2016 na poziomie 4,6 mln zł. 

"Zarząd emitenta pragnie wskazać, iż szacunkowe wybrane jednostkowe dane finansowe spółki są zgodne z oczekiwaniami, a negatywny wpływ na skonsolidowany zysk operacyjny EBIT za rok 2016 mogą mieć wyniki finansowe osiągnięte przez spółkę zależną od emitenta" - czytamy także. 

Geotrans podał, że ostateczne stanowisko odnośnie możliwości zrealizowania prognozy skonsolidowanego zysku operacyjnego EBIT na rok 2016 zostanie opublikowane w raporcie okresowym za IV kwartał 2016 r. 

We wrześniu ub. roku Geotrans poinformował, że spodziewa się osiągnięcia 4,6 mln zł zysku operacyjnego w 2016 r, tj. wzrostu o 130 %.  Prawdopodobny wzrost wynikałby z kolejnych umów na zagospodarowywanie odpadów poprocesowych i przejęcia Kompanii Elektrycznej.

Geotrans nabył pakiet większościowy Kompanii Elektrycznej w czerwcu 2016 r. Firma oferuje usługi projektowe oraz dostarcza zintegrowane rozwiązania z zakresu elektryki, teletechniki oraz automatyki.

Geotrans jest firmą działającą na rynku ochrony środowiska, której działalność obejmuje zagospodarowanie odpadów poprocesowych, a w szczególności obsługę miejskich przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji w zakresie odbioru ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych oraz spółek z sektora energetycznego w zakresie odbioru i zagospodarowania ubocznych produktów spalania. Ponadto, Geotrans podejmuje rekultywacje terenów zdegradowanych oraz zamkniętych składowisk odpadów. Od sierpnia 2015 roku jest notowany na rynku NewConnect.

(ISBnews)