11bit studios

11bit studios  zdecydowało o przesunięciu premiery "Frostpunk" na II półrocze 2017 r. z powodu chęci dopracowania gry, zarówno od strony artystycznej, jak i technologicznej, podała spółka. >>>> 

Tower Investments 

Tower Investments podjął decyzję o rozpoczęciu procesu przeniesienia notowań akcji z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect na rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, podała spółka. >>>>  

Zobacz też rekomendacje 

Monnari Trade 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej Monnari Trade osiągnięte w styczniu br. wyniosły ok. 19,8 mln zł i były wyższe o o 6,45% r/r, podała spółka. >>>> 

XSystem 

Zarząd GPW postanowił określić poniedziałek, 6 lutego, jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji spółki XSystem serii F, FA i FB, podała giełda. >>>> 

Murapol 

Murapol Jaśkowa Dolina zawarł umowę nabycia nieruchomości zlokalizowanej w Gdańsku przy ul. Jaśkowa Dolina o powierzchni 0,8 ha za cenę 11,9 mln zł netto, podała spółka. >>>> 

Unimot 

Unimot podpisał ze szwajcarską firmą Alpiq list intencyjny, w którym ustalono działania zmierzające do podpisania umowy o współpracy w zakresie wspólnego rozwijania sprzedaży energii elektrycznej oraz gazu ziemnego, podała spółka. Alpiq może zainwestować w spółkę zależną Unimotu bądź też powołać wraz z Unimotem nową spółkę do realizacji współpracy.>>>> 

GetBack 

GetBack przydzielił obligacje serii JL o łącznej wartości nominalnej 13,98 mln zł, podała spółka. >>>> 

Aforti Holding

Obroty na platformie wymiany walut Aforti Holding wzrosły o 222,85% r/r i wyniosły 6,2 mln euro w styczniu br., poinformowała spółka. Wartość udzielonych pożyczek w tym czasie wyniosła 1,2 mln zł i wzrosła o 21% m/m, podano również. >>>>  

Ronson Development 

Ronson Development sprzedał już prawie 200 z 319 mieszkań dostępnych w projekcie Panoramika w szczecińskiej dzielnicy Warszewo, poinformowała spółka. >>>> 

Wojas 

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez grupę kapitałową Wojas w styczniu br. wyniosły 15,65 mln zł i były niższe o 3% r/r, podała spółka.>>>> 

Tauron Polska Energia 

Tauron Polska Energia podpisał z Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie i Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu list intencyjny w sprawie współpracy, podała spółka. >>>> 

Atal 

Atal wprowadził do sprzedaży 152 mieszkania we wrocławskim projekcie Nowe Miasto Różanka, poinformowała spółka. Osiedle powstaje w północnej części miasta przy ul. Obornickiej, niedaleko Odry, podano także. >>>> 

PKO BP 

Wartość aktywów netto pod zarządzaniem PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych wyniosła 20 mld zł na koniec stycznia 2017 roku, podał PKO BP. W styczniu napływ aktywów sięgnął ponad 210 mln zł. >>>> 

Robyg 

Robyg wprowadził do sprzedaży 54 lokale o powierzchni od 32 do 78 m2 na osiedlu Young City 2 na warszawskim Bemowie. Docelowo osiedle będzie liczyć 580 lokali, które powstaną w 3 etapach, podała spółka. >>>>